Üroloji, Çocuk Ürolojisi ve Üro-onkoloji Kliniği´ne hoş geldiniz.

Çalışma alanımız prostat, böbrek, tüm idrar yolu ve erkek genital organları gibi tüm ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisini içermektedir. Uzmanlık alanımız özellikle açık ve minimal invaziv tümör cerrahisini kapsamaktadır. 3 boyutlu laparoskopinin yanı sıra yeni bir da Vinci-X-System® ´den de (robotik üroloji) yararlanıyoruz. Bu yöntem, özellikle radikal prostatektomi ameliyatlarında prostatı çevreleyen sinirlerin korunarak idrar tutabilme yetisini ve hastanın cinsel işlevinin zarar görmemesini saglayarak hasta yararinadir. Kliniğimiz ayrıca prostat kanseri tanısında kullanılan modern füzyon biyopsisi teknolojisine sahiptir.

Böbrek tümörü cerrahisinde birçok olguda da Vinci tekniğini kullanarak böbrek kaybini engelleyebiliyoruz. Floresan endoskopi yöntemini kullanarak mesane tümörlerini daha iyi tespit edebiliyoruz. Mesanenin alınması gereken durumlarda ince bağırsaktan yeni mesane oluşturulmasında geniş deneyime sahibiz. Böbrek ve üreter taşlarında ESWL ve holmiyum lazer teknikleri de dahil olmak üzere minimal invaziv endoskopik teknikleri kullanıyoruz.

Hizmet yelpazemiz, çocuk ürolojisi müdahalelerini ve ilaçlı tümör tedavisini de içermektedir. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde endoskopik tekniğe (TUR-P) ek olarak holmiyum lazer tekniğini de kullanıyoruz.

Kliniğimizde rekonstrüktif ürolojide de özellikle üretra darlıklarında ağız içi derisi (mukoza) kullanılması (oral mukozal greft üretroplastisi) gibi prosedürler ve robot destekli minimal invaziv renal pelvis darlıkları tedavisi (robotik pyeloplasti) gibi modern yöntemler sunulmaktadır. Mittelbrandenburg Luckenwalde e.V.‘deki Üro-Onkoloji Merkeziyle iş birliği içinde, düzenli olarak ürologlar, onkologlar, radyasyon terapistleri ve patologlarla birlikte muiltidisipliner tümör konferansları düzenliyoruz.

Sloganımız: sevgi ve yüksek teknoloji yan yana! Bu amaçla hemşirelerimiz, sosyal hizmet uzmanlarımız ve idari personelimiz hastalarımızın yararına doktorlarla el ele çalışmaktadır. Ürolojik sorunlarınızın tedavisinde size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Hier geht es zur deutschen Version unserer Webseite.

Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.
Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.
KMG_Luckenwalde_0538-Davinci-1000
 • da Vinci-X-System® kullanımıyla tüm ürolojik tümör cerrahileri, aynı zamanda açık cerrahi ve 3 boyutlu laparoskopik
 • Prostatın MRG/Ultrason füzyon biyopsisi (perine bölgesinden)
 • Tüm endoüroloji (endoskopik tanı ve tedavi)
 • Mesane disfonksiyonu (tanı ve tedavi, örneğin iyi huylu prostat büyümesinde operasyonlar (endoskopik / açık / holmiyum lazer))
 • Ürojinekoloji (cerrahi tedavi dahil kadınlarda idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane, kadınlarda pelvik taban zayıflığının örn. TVT, TOT ve robot yardımlı tedavisi)
 • Ürodinami (bilgisayar destekli mesane basıncı ölçümü)
 • Erkek üriner enkontinansı (yapay üretral sfinkterin implantasyonu)
 • Taş tedavisi: ESWL (şok dalgası tedavisi), URS (üreteroskopi), PNL (perkütan böbrek taşı kırılması) en modern lazer teknolojisi ve ince, bükülebilir endoskoplarla
 • Androloji (penis protezi implantasyonu ve mikroskobik varikosel cerrahisi, vazoreseksiyon dahil erektil disfonksiyon ve infertilitenin tanı ve tedavisi)
 • Rekonstrüktif üroloji (üretral ve penis rekonstrüksiyonu, üretral darlıklarda oral mukoza plastiği ve dar böbrek pelvisinin minimal invaziv, robot yardımlı tedavisi)
 • Çocuk ürolojisi

Telefon 0 33 71 - 69 92 61

Preoperatif konsültasyon “ayaktan cerrahi”

Pzt. randevuyla

Prostat Kanseri Merkezi
Cu. randevuyla


luckenwalde-pkz(at)kmg-kliniken.de

Sorularınız için:

Sorularınız için telefon numaranızı ve adınızı içen bir E-Mail´i bize Z.Akcetin(at)kmg-kliniken.de yollarsanız, size telefon veya mail ile geri döneriz.

Sorularınız için:

Prof. Dr. med. Ziya Akçetin

Klinik şefi

Dr. med. Andreas H. Wille; F.E.B.U. KMG Klinikum Luckenwalde

Dr. med. Andreas H. Wille; F.E.B.U.

Klinik şef baş yard