Genel ve visseral cerrahi kliniğimize hoş geldiniz

Değerli hastalarımız, değerli meslektaşlarımız,

Kliniğimizde size genel ve visseral cerrahide geniş bir tedavi yelpazesi sunuyoruz.

Ana odaklarımızdan biri, büyük karın organlarının onkolojik cerrahisidir (tümör cerrahisi). Her tür tümörü disiplinler arası bir şekilde en yüksek tıbbi düzeyde teşhis ediyor ve tedavi ediyoruz. Tümör hastalığı olan tüm hastalar, hasta için optimal ve bireysel olarak uyarlanmış tedaviyi sunabilmek için haftalık bir disiplinler arası tümör konferansında tartışılır.

Onkolojik cerrahi dışında çok sayıda iyi huylu hastalıklara yönelik müdahaleler gerçekleştirmekteyiz. Tiroid cerrahisi, fıtık cerrahisi, antireflü cerrahisi ve proktoloji bunun özellikle temsilcileridir.

3 boyutlu laparoskopi ve Da Vinci-X® cerrahi robot ile minimal invaziv cerrahi

Ameliyatlarımızı minimal invaziv (“kapalı ameliyat”) olarak gerçekleştirme konusunda uzmanız. Kliniğimizde 3 boyutlu laparoskopi sistemi yanı sıra Da-Vinci-X®-Robotik Cerrahi sistemi bulunmaktadır.

Da-Vinci-X®-Robotik Cerrahi sistemi el bileğini model almış enstrümanlar, sezgisel hareket kontrolü, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntü özellikler yardımıyla cerrahın, geleneksel açık veya kapalı cerrahi teknolojilerindeki kısıtlamaları aşarak, daha karmaşık girişimleri kapalı ameliyat yöntemiyle yapmasına olanak sunmaktadır. Bu yöntem sayesinde, konsolda oturan cerrah, ameliyat bölgesinin üç boyutlu görüntüsünü net bir şekilde görülebilmektedir.

Teltow-Fläming bölgesinde sizin için cerrahi endoskopi

Kliniğimizin bir diğer odak noktası cerrahi endoskopidir. Endoskopi alanında tam kapsamlı hizmet sunuyoruz ve Almanya Genel ve Visseral Cerrahi Topluluğu tarafından yetkinlik sertifikası kazanmış Almanya’daki sadece dört cerrahi endoskopi kliniğinden biriyiz.

Bütünsel yaklaşımla iyi tedavi

Tam kapsamlı tıbbi tedavinin yanı sıra, hastalarımızın bireysel ihtiyaçlarına da en yüksek düzeyde önem veriyoruz. Hastalarımızın sadece cerrahi tedavi anlamında değil, bütünsel olarak kliniğimizde kendilerini sağlıklı ve iyi hissetmelerini diliyoruz. Bunu sağlamak için doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, psikoonkoloji uzmanları, sosyal hizmet görevlileri ve daha birçok uzman ile birlikte çalışıyoruz.

Doktorunuz
Dr. Zülküf Tekin ile genel ve visseral cerrahi ekibi

Onkolojik cerrahi (kanser cerrahisi) kliniğimizin ana odak noktalarından biridir. Tiroid bezi tümörlerine ve karın boşluğunun tüm organlarına (yemek borusu hariç) tüm müdahaleler tarafımızdan yapılmaktadır. Bu,

 • Mide kanseri
 • Kolon (Bağırsak) kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Karaciğer kanseri veya karaciğer metastazları

Onkolojik açıdan makul ve mümkün olduğu durumlarda, onkolojik müdahalelerimizin büyük kısmını laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat) ile gerçekleştiriyoruz.

Rektum kanserinin erken evrelerinde, transanal endoskopik mikrocerrahi (TEM) yöntemi ile ameliyat yapabiliyoruz, bu işlemde tüm operasyon anüs üzerinde yara bırakmadan gerçekleştiriliyor.

Tümorlü hastalarımızın tümü, tümor tedavisinde görev alan tüm uzmanların katılımıyla disiplinler arası yaklaşımla düzenlediğimiz haftalık tümör konferansımızda değerlendiriliyor. Böylece, mevcut Alman ve uluslararası ilkeler çerçevesinde, her hasta için bireysel bir tedavi şeması belirleniyor.

Fıtıklar, cerrahi müdahale gerektiren en sık karşılaştığımız rahatsızlıklardan biridir.  Kliniğimizde, çeşitli zorluk seviyelerinde çok sayıda fıtık ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyatlarin büyük çoğunluğu minimal invazif ameliyat yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Bu operasyonlara şu fıtık türleri dahildir:

 • Kasık Fıtığı
 • Göbek Fıtığı
 • Kesi Yeri Fıtığı
 • Diyafram Fıtığı

Fıtık tedavisinde gösterdiğimiz yüksek yetkinlikten ötürü, kliniğimiz Alman Fıtık Topluluğu (DHG) tarafından garantilenen “Yetkinlik Güvenceli Fıtık Cerrahi” onayını taşımaktadır.

Endokrin cerrahisi, hormon üreten bezler üzerinde gerçekleştirilen cerrahi tedavisini kapsar. Tiroid hastalikları endokrin rahatsızlıklarının büyük kısmını oluştursa da, paratiroid ve böbrek üstü bezi hastalıklarıda cerrahi müdahele gerektirebilir.

Ses teli sinirlerine hasar gelme olasılığını en aza indirmek için tiroit ve paratiroid ameliyatlarda büyüteçli gözlükler ve rekürren sinir mönitörizasyonu kullanıyoruz.

Böbrek üstü bezleri üzerindeki operasyonların büyük çoğunluğunu minimal invazif ameliyat yöntemleriyle gerçekleştiriyoruz.

Gastroözofageal Reflü (GER) veya kısaca reflü hastalığı mide içeriğindeki asit-peptik mide sıvısının veya bazen alkali sekresyonların yemek borusu içine kaçışı sonucu ortaya çıkan semptomlar veya yemek borusundaki patolojik değişiklikler olarak tanımlanmıştır. Özofagusa geri kaçan mide içeriğinin yemek borusunda endoskopik olarak saptanan lezyonlara yol açmasına Reflü Özofajit denir. Buna karşılık bir hastada reflüye ait semptomlar var fakat endoskopik hasar yok ise bu durum da Noneroziv Reflü hastalığı olarak adlandırılır.

Tanı, hastanın hikayesi ve endoskopi (Gastroskopi) ile konur. Hastanın şikayetleri ciddi ancak endoskopide belirgin bir bulgu yok ise 24 saatlik pH-metre monitorizasyonu yapılır. Ayreten bazen manometri gibi daha ileri incelemeler gerekilebilir.

Kliniğimizde reflü hastalığı ile ilgili gerekli her türlü teşhisi sunabiliyoruz. Cerrahi tedavi gerekliyse bu operasyonları standart olarak minimal invaziv bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Proktolojik hastalıklar makat ve rektum bölgesini etkileyen hastalıklardır. Proktoloji konusunda uzmanlaşmış doktorlar olarak, size proktolojik teşhis ve tedavinin tamamını sunuyoruz.

Tipik proktolojik hastalıklar örneğin şunlardır:

 • Hemoroid
 • Fissür
 • Perianal Fistül
 • Rektovaginal Fistül
 • Kıl dönmesi

Tam kapsamlı klasik ameliyatların yanı sıra, çoğu proktolojik hastalığın tedavisinde lazer tedavisi de gerçekleştirebiliyoruz. 

Proktolojik hastalıkların yanı sıra, pelvik taban çökmesi, rektosel ve rektal prolapsus gibi rahatsızlıkları da tedavi ediyoruz. Kabızlık ve inkontinans gibi işlevsel bozuklukların da tanı ve tedavisini gerçekleştiriyoruz. 

Yatılı tedavi olanaklarımızın yanı sıra, bazı prosedürler için geçerli günübirlik cerrahi seçenekleri de sunuyoruz.
Örneğin:

 • Port kateter implantı
 • Belirli fıtık operasyonları
 • Deri ve yumuşak doku üzerinden küçük tümör alınması
 • Belirli proktolojik müdaheleler

Bölümümüzün uzmanlık alanlarından biri de cerrahi endoskopidir. Her yıl gerçekleştirdiğimiz 4.000’den fazla endoskopi muayenesi ile, yaşadığımız bölgenin bu alanda hizmet veren en büyük bölümlerinden biriyiz. Endoskopi alanında tam kapsamlı hizmet sunuyoruz.

Bunlar Şunları  içerir:

 • Gastroskopi (Mide Endoskopisi)
 • Kolonoskopi (Bağırsak tanılama)
 • ERCP (Safra yolu tanılama)
 • pH-Metre
 • Manometre
 • Endosonografi
 • Bronkoskopi

Endoskopi randevuları için +49 33 71 - 69 97 15

Klinikte, Gastroentroloji meslektaşlarımızla yakından işbirliği yaparak çalışırız. 24 saat acil endoskopi hizmeti sunabiliyoruz.

Mart 2020’den itibaren, kliniğimiz, tüm Almanya’da, Almanya Genel ve Visseral Cerrahi Topluluğu yetkinlik merkezi onayı almaya hak kazanmış sadece dört klinikten biri durumunda.

Robot destekli operasyonları gerçekleştirmek için bir Da Vinci X sistemi 2020'nin başından beri kliniğimizde mevcuttur. Bu, laproskopik cerrahinin (kapalı ameliyat), en modern biçimidir.      

Bu noktada, robotun ameliyatı kendi başına gerçekleştirmediği, özel eğitimli cerrahlar kontrolünde, sadece onun “kolunun bir uzantısı” olarak işlediğini vurgulamak isteriz. 

3 boyutlu kamera sistemi sayesinde, organlar, sinirler ve kan damarları 10 kat büyütülerek görüntülenebiliyor. Sistemin üç kolunda hareketli enstrümanlar bulunur, bunlar insan elinden daha hassas ve isabetli işler.

Da-Vinci-Sistemi’nin Avantajları:

 • Cerrahi enstrüman kontrolü insan elinden daha hassastır
 • Enstrümanlar insan elinden daha çeviktir
 • 3-boyutlu-görüntüleme ile 10-kat yakınlaştırma imkanı

Bunlar hastaya şu avantajları sağlar:

 • Hasta güvenliği
 • Daha az kan kaybı
 • Daha az cerrahi yara izi
 • Adeta ağrısız cerrahi işlem
 • Daha hızlı iyileşme süresi ve hastanede daha az zaman

Robot destekli cerrahinin avantajları, rektum ameliyatlarında olduğu gibi özellikle de vücudun ulaşılması zor alanlarında yapılan ameliyatlarda öne çıkar. Bu cerrahi tekniğin sizin ameliyatınızda uygulanıp uygulanamayacağını öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

Hasta danışma saatlerimizde, ilk muayeneleri gerçekleştirip, varsa sonraki aşamalarda yapılması gereken testler ve operasyonlar hakkında hastayı bilgilendiririz.

Danışma saatlerimiz:

&nbs

Pazartesi   

11.00 - 15.00 Arası

Genel Cerrahi

Salı    

11.00 - 15.00 Arası  Onkolojik Cerrahi
Çarşamba 08.00 - 11.00 Arası Proktoloji
Cerrah, jinekolog veya ürolog sevki üzerine
Cuma 11.00 - 15.00 Arası Genel Cerrahi

 

 

 

 

 

 

Sorularınız için benimle e-posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz: z.tekin(at)kmg-kliniken.deRandevu için telefon numaramız:          + 49 33 71 - 69 92 33

Endoskopi için telefon numaramız:       + 49 33 71 - 69 97 15

Hier geht es zur deutschen Version unserer Webseite.

Zertifizierung ACV Luckenwalde
Dr. Tekin DaVinci

Interview

Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Ihre Ansprechpartner*innen

Dr. med. Zülküf Tekin

Chefarzt

Frank Schischke KMG Klinikum Luckenwalde

Frank Schischke

Leitender Oberarzt

Dr. med. Jan Dornbusch KMG Klinikum Luckenwalde

Dr. med. Jan Dornbusch

Oberarzt

Evangelos Drikoudis

Oberarzt