Menü
Akutkliniken
Akutkliniken
Rehakliniken
Rehakliniken
Arztpraxen
Arztpraxen

Üroloji, Cocuk Ürolojisi ve Üro-onkoloji Kliniği´ne hoş geldiniz.

Çalışma alanımız prostat, böbrek, tüm idrar yolu ve erkek genital organları gibi tüm ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisini içermektedir. Uzmanlık alanımız özellikle açık ve minimal invaziv tümör cerrahisini kapsamaktadır. 3 boyutlu laparoskopinin yanı sıra yeni bir da Vinci-X-System® ´den de (robotik üroloji) yararlanıyoruz. Bu yöntem, prostatı çevreleyen sinirlerin idrar tutabilme yetisinin ve hastanın cinsel işlevinin zarar görmemesi için daha iyi korunabilmesini sağlayarak radikal prostatektomi ameliyatlarında özellikle hasta yararınadır. Kliniğimiz ayrıca prostat kanseri tanısında kullanılan modern füzyon biyopsisi teknolojisine sahiptir.

Böbrek tümörü cerrahisinde birçok olguda da Vinci tekniğini kullanarak organları koruyabiliyoruz. Floresan endoskopi yöntemini kullanarak mesane tümörlerini daha iyi tespit edebiliyoruz. Mesanenin alınması gereken durumlarda ince bağırsaktan yeni mesane oluşturulmasında geniş deneyime sahibiz. Böbrek ve üreter taşlarında ESWL ve holmiyum lazer teknikleri de dahil olmak üzere minimal invaziv endoskopik teknikleri
kullanıyoruz.

Hizmet yelpazemiz, çocuk ürolojik müdahalelerini ve ilaçla tümör tedavisini de içermektedir. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde endoskopik tekniğe (TUR-P) ek olarak holmiyumlazer tekniğini de kullanıyoruz.

Kliniğimizde rekontrüktif ürolojide de özellikle üretra darlıklarında ağız içi derisi (mukoza) kullanılması (oral mukoza greft üretroplasti) gibi prosedürler ve robot destekli minimal invaziv renal pelvis darlıkları tedavisi (robotik pyeloplasti) gibi modern yöntemler sunulmaktadır. Mittelbrandenburg Luckenwalde e.V.‘deki Üro-Onkoloji Merkeziyle işbirliği içinde, düzenli olarak ürologlar, onkologlar, radyasyon terapistleri ve patologlarla birlikte muiltidisipliner tümör konferansları düzenliyoruz.

Sloganımız: sevgi ve yüksek teknoloji yan yana! Bu amaçla hemşirelerimiz, sosyal hizmet uzmanlarımız ve idari personelimiz hastalarımızın yararına doktorlarla el ele çalışmaktadır. Ürolojik sorunlarınızın tedavisinde size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.
Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.
KMG_Luckenwalde_0538-Davinci-1000
 • da Vinci-X-System® kullanımıyla tüm ürolojik tümör cerrahileri, aynı zamanda açık cerrahi ve 3 boyutlu laparoskopik
 • Prostatın MRG/Ultrason füzyon biyopsisi (perine bölgesinden)
 • Tüm endoüroloji (endoskopik tanı ve tedavi)
 • Mesane disfonksiyonu (tanı ve tedavi, örneğin iyi huylu prostat büyümesinde operasyonlar (endoskopik / açık / holmiyum lazer))
 • Ürojinekoloji (cerrahi tedavi dahil kadınlarda idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane, kadınlarda pelvik taban zayıflığının örn. TVT, TOT ve robot yardımlı tedavisi)
 • Ürodinami (bilgisayar destekli mesane basıncı ölçümü)
 • Erkek üriner enkontinansı (yapay üretral sfinkterin implantasyonu)
 • Taş tedavisi: ESWL (şok dalgası tedavisi), URS (üreteroskopi), PNL (perkütan böbrek taşı kırılması) en modern lazer teknolojisi ve ince, bükülebilir endoskoplarla
 • Androloji (penis protezi implantasyonu ve mikroskobik varikosel cerrahisi, vazoreseksiyon dahil erektil disfonksiyon ve infertilitenin tanı ve tedavisi)
 • Rekonstrüktif üroloji (üretral ve penis rekonstrüksiyonu, üretral darlıklarda oral mukoza plastiği ve dar böbrek pelvisinin minimal invaziv, robot yardımlı tedavisi)
 • Çocuk ürolojisi

Telefon 0 33 71 - 69 92 61

Preoperatif konsültasyon “ayaktan cerrahi”

Pzt. randevuyla

Prostat Kanseri Merkezi
Cu. randevuyla


luckenwalde-pkz(at)kmg-kliniken.de

Katja Helgert
Asistan doktor

Lisa Felgentreff
Asistan doktor

Dr. med. Ramsy Nemer Odeh
Asistan doktor

Barış Şahin
Asistan doktor

Annika Schröder
Servis sorumlu yönetici hemşiresi

Susanne Volkmann
stellvertretende Stationsleitung

Mandy Tuchart
Study Nurse DKG 

Antonia Schmidt
Leitung der Durchführung stationärer medikamentöser Tumortherapien

Sorularınız için:

Sorularınız için telefon numaranızı ve adınızı içen bir E-Mail´i bize Z.Akcetin(at)kmg-kliniken.de yollarsanız, size telefon veya mail ile geri döneriz.

Sorularınız için:

Prof. Dr. med. Ziya Akçetin KMG Kliniken Luckenwalde

Prof. Dr. med. Ziya Akçetin

Klinik şefi

Dr. med. Andreas H. Wille; F.E.B.U. KMG Klinikum Luckenwalde

Dr. med. Andreas H. Wille; F.E.B.U.

Klinik şef baş yard

Khaljani

Dr. med. Ehsan Khaljani, F.E.B.U

Klinik şef yardımcıları

Tuna Till Mut, F.E.B.U KMG Klinikum Luckenwalde

Tuna Till Mut, F.E.B.U

Klinik şef yardımcıları